• UWAGA!


  Portal https://Uniwirt2.pwr.wroc.pl jest dostępny dla wszystkich pracowników naukowo/dydaktycznych oraz studentów Politechniki Wrocławskiej.

  Dostęp do portalu, zorganizowany jest poprzez serwer Ldap PWR, którym administruje WCSS PWR.

  Autoryzacja dostępu serwerem Ldap PWR, oznacza między innymi to, że:

  • hasło do danego konta znane jest wyłącznie jego właścicielowi,
  • dostęp do portalu Uniwirt II, jest taki sam jak do poczty PWR.

  Aktywację poczty studenckiej, przypomnienie lub zmianę hasła poczty studenckiej, wykonuje się samodzielnie i wyłącznie z portalu poczty studenckiej.

  W przypadku kiedy nie można zalogować się na Uniwirt II, należy samodzielnie zmienić hasło poczty studenckiej również przez portal poczty studenckiej.

  O terminie aktywacji swoich kursów oraz o kluczach dostępu na Uniwirt II, informują wyłącznie autorzy kursów.

  Wyniki końcowe z wszystkich kursów są dostępne w systemie Edukacja.Cl


  Admin: Dr. A. T. Janczura Konsultacje


 • From 2011-11-18

  Counter start:2011-11-18


 • 30 Latest users