• Admin: Dr. A. T. Janczura  Konsultacje

  Konsultacje w sesji: PON 22.06.2015,  606/C7, godz.:15:30-17:00 , ŚRO 24.06.2015, 606/C7, godz.:1300:15:00


  Uwaga!

  Portal https://Uniwirt2.pwr.wroc.pl jest dostępny  dla wszystkich pracowników naukowo/dydaktycznych oraz studentów Politechniki Wrocławskiej.

  Dostęp do portalu, zorganizowany jest poprzez serwer Ldap PWR, którym administruje WCSS PWR.

  Autoryzacja dostępu  serwerem Ldap PWR, oznacza między innymi to, że:

  • hasło do danego konta znane jest wyłącznie jego właścicielowi,
  • dostęp do portalu Uniwirt II,  jest taki sam jak do poczty PWR.

  Aktywację poczty studenckiej, przypomnienie lub zmianę hasła poczty studenckiej, wykonuje się samodzielnie i wyłącznie z portalu poczty studenckiej.

  W przypadku kiedy nie można zalogować się na Uniwirt II, należy samodzielnie zmienić hasło poczty studenckiej również przez portal poczty studenckiej.

  O terminie aktywacji swoich kursów oraz o kluczach dostępu na Uniwirt II, informują wyłącznie autorzy kursów.

  Wyniki końcowe z wszystkich kursów są dostępne w systemie Edukacja.Cl


  Studenci zaliczający AM1, AM2, Matematyka na W2 proszę pamiętać że, zgodnie z zasadami zaliczania kursu, te osoby które zaliczyły pozytywnie egzamin, ale nie miały zaliczonych ćwiczeń, uzyskują ocenę DST z ćwiczeń.

  Do Edukacji.Cl  ocena ta będzie wpisana przez dziekanat W2, na podstawie formularza zmiany oceny, podpisanego przez prowadzącego ćwiczenia i zaakceptowanego przez pro-Dziekana W2.

  Dr. A. T. Janczura  Konsultacje


   

 • From 2011-11-18

  Counter start:2011-11-18


 • 100 Latest users