• Admin: Dr. A. T. Janczura Konsultacje

    Uwaga!

    Studenci studiów niestacjonarnych.Będą dodatkowe konsultacje w dniach zjazdu w Soboty. 

    W zjazdy nieparzyste od 15:15-16:00, sala 606/C7. Dla zjazdów parzystych od 11:15-12:00 sala 606/C7


    Portal https://Uniwirt2.pwr.wroc.pl jest dostępny dla wszystkich pracowników naukowo/dydaktycznych oraz studentów Politechniki Wrocławskiej.

    Dostęp do portalu, zorganizowany jest poprzez serwer Ldap PWR, którym administruje WCSS PWR.

    Autoryzacja dostępu serwerem Ldap PWR, oznacza między innymi to, że:

    • hasło do danego konta znane jest wyłącznie jego właścicielowi,
    • dostęp do portalu Uniwirt II, jest taki sam jak do poczty PWR.

    Aktywację poczty studenckiej, przypomnienie lub zmianę hasła poczty studenckiej, wykonuje się samodzielnie i wyłącznie z portalu poczty studenckiej.

    W przypadku kiedy nie można zalogować się na Uniwirt II, należy samodzielnie zmienić hasło poczty studenckiej również przez portal poczty studenckiej.

    O terminie aktywacji swoich kursów oraz o kluczach dostępu na Uniwirt II, informują wyłącznie autorzy kursów.

    Wyniki końcowe z wszystkich kursów są dostępne w systemie Edukacja.Cl


    Dr. A. T. Janczura Konsultacje


  • From 2011-11-18

    Counter start:2011-11-18