• Admin: Dr. A. T. Janczura  Konsultacje


  Uwaga!

  Portal https://Uniwirt2.pwr.wroc.pl jest dostępny  dla wszystkich pracowników naukowo/dydaktycznych oraz studentów Politechniki Wrocławskiej.

  Login i hasło do portalu uwierzytelniane jest indywidualnie lub przez serwer Ldap Politechniki Wroclawskiej (PWR).

  Serwer Ldap PWR oznacza dostęp dla tych studentów i pracowników PWR, którzy aktywowali swoją pocztę na serwerze poczty  PWR. Wtedy login i hasło do portalu Uniwirt II,  jest jak do poczty PWR.

  Aktywację poczty studenckiej, przypomnienie lub zmianę hasła poczty studenckiej, wykonuje się samodzielnie i wyłącznie z portalu poczty studenckiej.

  W przypadku kiedy nie można zalogować się na Uniwirt II, należy samodzielnie zmienić hasło poczty studenckiej również przez portal poczty studenckiej.

  O terminie aktywacji swoich kursów oraz o kluczach dostępu na Uniwirt II, informują wyłącznie autorzy kursów.

  Wyniki końcowe z wszystkich kursów są dostępne w systemie Edukacja.Cl


   

 • From 2011-11-18

  Counter start:2011-11-18


 • 10 Latest users